If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इष्‍टिकाचितींचे (आयताकृती चितींचे ) घनफळ

समस्या

इष्टीकाचीतीचे घनफळ किती आहे?
इष्टीकाचीती मध्ये , तळाची लांबी 7 सेंटीमीटरआणि रुंदी 5 सेंटीमीटर आहे. त्याची उंची 4 सेंटीमीटर आहे .
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start text, स, े, म, ी, space, end text, cubed
अडकले?
अडकले?