If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इष्‍टिकाचितीचे (आयताकृती चितीचे ) घनफळ

इष्‍टिकाचिती ही 6 आयताकृती पृष्ठे असलेली 3D (त्रिमितीय) आकृती आहे. To find the volume of a rectangular prism, multiply its 3 dimensions: length x width x height. The volume is expressed in cubic units. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा