If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गणित

इयत्ता 1

वर्ग 1 गणित अभ्यासक्रमात आपले स्वागत आहे हा अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे