If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विभाजनाचे सूत्र (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

बिंदू P हा रेषाखंड A, B ला k, colon, 1 या गुणोत्तरात विभागतो.
A left parenthesis, 2, comma, 4, right parenthesis आणि B left parenthesis, 10, comma, minus, 12, right parenthesis आहे.
तसेच, P हा x-अक्षावर आहे.
k ची किंमत शोधा.
k, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
अडकले?
अडकले?