If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गुणोत्तर ज्यात रेषाखंडावरील बिंदू त्या रेषाखंडाला विभागतो

चला रेषाखंडावरील बिंदू त्या रेषाखंडाला ज्या गुणोत्तर विभागतो ते गुणोत्तर कसे शोधायचे ते शिकूयात. सूत्राचा उपयोग न करता हे असेच सोडवता येते का ते पाहूयात. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा