If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विभाजनाचे सूत्र (मध्यम)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

बिंदू P, Q, R आणि S, या क्रमाने, ते रेषाखंड A, B चे 5 समान भाग करतात.
A left parenthesis, 1, comma, 2, right parenthesis आणि B left parenthesis, 6, comma, 7, right parenthesis आहेत.
P हा A ला सर्वात जवळ आहे.
P चे निर्देशक काढा.
P, equals, left parenthesis
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
comma
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
right parenthesis
अडकले?
अडकले?