If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

नित्यसमानता (मुलभूत)

समस्या

विस्तार करा
(xy)(x2+y2+xy)=
एक उत्तर निवडा :