If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 8 (Foundation)

इयत्ता ८वी चा गणित अभ्यासक्रमात आपले स्वागत आहे.

सदर अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सहकार्याने निर्मित करण्यात आला आहे.
या कोर्समधील आपल्या कौशल्यांच्या ज्ञानाची टेस्ट घ्या. एक टेस्ट येत आहे? आपल्याला कोणत्या पुनरावलोकनाची आवश्यकता आहे हे समजून घेण्यात कोर्स चॅलेंज मदत करू शकते.