If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चौकोनाचे प्रकार

समस्या

सर्व आयतांचे चारही कोन काटकोन असतात तसेच संमुख बाजू एकरूप व समांतर असतात.
खालीलपैकी कोणते चौकोन आयत आहेत ?
चौकोनआयत आहे/आयत नाही