If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मूळ अवयव पद्धतीने वर्गमूळ काढणे (उच्चस्तर )

समस्या

नैसर्गिक संख्यांची वर्गमूळे शोधण्यासाठी मूळ अवयव पाडणे हे खरोखर उपयोगी आहे.
1764 या संख्येचे मूळ अवयव कोणते आहेत?
तुमचे उत्तर मूळ अवयवांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा, जसे 2×2×3×3.
1764=
1764चे वर्गमूळ शोधा.
1764=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक