If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोर्स: इयत्ता 10 > घटक10

धडा 4: त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेवरील कठीण उदाहरणे

समस्या

आपल्याकडे C आणि D या दोन राशी आहेत.
C=tan(40°)cosec(40°)cosec(50°)sec(60°)D=sin2(15°)+sin2(75°)sin(30°)sin(60°)sin(90°)
कॅल्क्युलेटर न वापरता (6C+3D) ची किंमत काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक