तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

कोर्स: इयत्ता 10 > घटक10

धडा 4: त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

मुलभूत त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेचा उपयोग करून दिलेल्या राशीची किंमत काढूयात

समस्या

खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय दिलेल्या राशीशी सममूल्य आहे?
sec2(x)tan2(x)cosec(x)
एक उत्तर निवडा :