तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

कोर्स: इयत्ता 10 > घटक10

धडा 4: त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

पायथागोरसच्या त्रिकोणमितीय नित्य समानतेची ओळख

चला'पायथागोरसच्या नित्यसमानतेच्या आधारे त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेची ओळख करून घेऊयात. हे आपले त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकूयात व एका गुणोत्तरावरून दुसऱ्या गुणोतराकडे जाऊयात. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

संवादात सामील व्ह्यायचे आहे का?

अद्याप कोणत्याही पोस्ट नाहीत.
तुम्हाला इंग्रजी समजते का? अधिक चर्चा पाहण्याकरता खान अकॅडमीच्या इंग्रजी साइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ उतारा