If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गीकृत सामग्रीचा मध्यक

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

मागील वर्षात 100 लोकांनी वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या खालील तक्त्यात दिलेली आहे.
100 लोकांनी वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या
पुस्तकांची संख्यालोकांची संख्या
0, minus, 516
5, minus, 1028
10, minus, 1520
15, minus, 2017
20, minus, 2519
या सामग्रीचा मध्यक शोधा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?