If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अंकगणितीय श्रेढीचे मधले पद

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

एका अंकगणितीय श्रेढीचे nवे(n+8)वे पद अनुक्रमे 10 आणि 36 आहे.
तर या दोन पदांच्या बरोबर मध्यभागी असणाऱ्या पदाचे मूल्य काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?