तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

Unit 3: 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्या

९००/ शक्य निपुणता गुण

सराव

सराव

सराव

  • संख्या पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
  • गहाळ संख्यापुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा

सराव

  • दशक मोजा पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
  • 100 पर्यंत संख्यापुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
आपल्यासाठी पुढील:

युनिट टेस्ट

या युनिटमधील सर्व कौशल्यांची पातळी वाढवा आणि ९०० च्या मास्टर पॉईंटस मिळवा!