If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्या: माकडे

साल 18 क्रमांकाला 10 आणि 8 मध्ये मोडतो. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा