If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

दशक म्हणून 10 सह बेरीज

साल प्रत्येक क्रमांकातील 1 पाहतो आणि त्याचा खरोखर काय अर्थ होतो याचा विचार करतो.  साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा