तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

चित्रांमध्ये मोजा

समस्या

येथे किती कुत्र्याची पिल्ले आहे?
एक उत्तर निवडा :

Paul Gauguin, Still Life with Puppies, 1888.