If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कंसांसह असलेल्या असलेल्या पदावली सोडवा

समस्या

2×3+1+2 या राशीत कंस कोठे ठेवावा म्हणजे उत्तर 12येईल?
एक उत्तर निवडा :