If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समभुज त्रिकोणासंबंधी सिद्धता

सेल सिद्ध करतात की समभुज त्रिकोणाचे सर्व कोन एकरूप असतात (आणि म्हणून ते सर्व 60° मापाचे असतात), आणि त्याचा व्यत्यास, सर्व कोन एकरूप असलेले त्रिकोण समभुज असतात. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा