If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकरूप त्रिकोण ठरविणे

समस्या

खाली दर्शविलेले त्रिकोण विचारात घ्या.
टीप : त्रिकोणाच्या आकृत्या प्रत्यक्ष दिलेल्या मापांनुसार काढलेल्या नाहीत.
दिलेले दोन त्रिकोण एकरूप आहेत का ?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?