If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गोलांचे घनफळ

समस्या

गोलाचे घनफळ शोधा ?
एकतर उत्तर π किंवा π साठी 3.14 किंमत घेवून शंभरच्या जवळपासच्या पूर्णांक रुपात लिहा.
एकक 3
अडकले?
अडकले?