If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शंकूंचे घनफळ

समस्या

शंकूचे घनफळ काढा
आलेले उत्तर हे तंतोतंत π च्या रुपात किंवा 3.14 ही किंमत π साठी घ्या आणि शंभरच्या जवळपासच्या पूर्णांकात आणून लिहा.
एकक 3