If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शंकूंचे घनफळ

समस्या

शंकूचे घनफळ काढा
आलेले उत्तर हे तंतोतंत pi च्या रुपात किंवा 3, point, 14 ही किंमत pi साठी घ्या आणि शंभरच्या जवळपासच्या पूर्णांकात आणून लिहा.
एकक cubed
अडकले?
अडकले?