If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वृत्तचिती, गोल आणि शंकू यांचे घनफळ: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

जयने एक आईस्क्रीमचा कोन घेतला व त्या कोनात फक्त वरच्या वर्तुळाकार भागापर्यंत आईस्क्रीम भरलेली आहे. जर त्या कोनमधील आईस्क्रिमचे घनफळ 27π सेमी3 असेल आणि कोनाची त्रिज्या 3 सेमी असेल.
तर त्या कोनाची उंची किती?
तुमचे उत्तर एकतर π च्या रुपात काढा किंवा 3.14 ही π ची किंमत वापरा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
सेमी
अडकले?
अडकले?