If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सांख्यिकी परिचय: मध्य, मध्य आणि मोड

डेटा सेटमधील सर्व संख्या जोडून आणि नंतर सेटमधील मूल्यांच्या संख्येने भागून डेटा सेटची सरासरी (सरासरी) आढळते. जेव्हा डेटा सेट कमीत कमी ते कमाल असा क्रम असतो तेव्हा मध्यक हे मध्यम मूल्य असते. मोड हा डेटा सेटमध्ये बहुतेक वेळा आढळणारी संख्या आहे. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा