If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

आयतालेख काढणे

समस्या

खालील संख्यासामग्री हवाई ईगल फुटबॉल संघाचे प्रत्येक खेळात मिळविलेले गुण दर्शविते
17,33,28,23,10,42,3
या सामग्रीचा वापर करून स्तंभालेख तयार करा.