If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सिद्धता: समांतरभुज चौकोनाचे कर्ण

सलीमने सिद्ध केले की चौकोनाचे कर्ण परस्परांना दुभागत असतील तर तो चौकोन समांतरभुज असतो. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा