If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

द्विपदींना बहुपदीने गुणणे

सलीम (10a-3)(5a² + 7a - 1) या गुणाकाराचे उत्तर 50a³+55a²-31a+3 या रुपात मांडतो. साल खान आणिमोंटरे तंत्रज्ञान आणि शिक्षण संस्था द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा