If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य
सद्याचा वेळ:0:00एकूण कालावधीः4:03

आवर्ती दशांश रुपांचे अपूर्णांकांमध्ये रूपांतर करणे ( 2 भागांपैकी, हा आहे भाग 1)