If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समांतरभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ

समांतरभुज चौकोनाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र हे आयताच्या क्षेत्रफळाच्या सूत्राप्रमाणे बेस गुणा उंचीचे का आहे ते समजून घ्या.

व्हिडिओ उतारा