If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

कोर्स: इयत्ता 10 गणित (भारत) > Unit 12

Lesson 1: विविध घनाकृती एकत्रित आणणे

विविध आकृत्या एकत्रित येऊन तयार होणाऱ्या घनाकृतीचे पृष्ठफळ (मध्यम)

समस्या

एका भरीव वृत्तचिती मधून तेवढ्याच त्रिज्येची आणि उंचीची शंखू आकाराची घनाकृती कोरून बाहेर काढली.
वृत्तचिती आणि शंखू या दोघांचे वक्रपृष्ठफळ अनुक्रमे Cसेमी2 आणि Dसेमी2 आहे.
वर्तुळाकार पृष्ठाचे क्षेत्रफळ Eसेमी2 आहे.
तर उरलेल्या वृत्तचितीच्या भागाचे एकूण पृष्ठफळ काढा.
सेमी2
अडकले?
अडकले?