If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

युक्लिडच्या भागाकार सिद्धांताचा वापर करून म.सा.वि. काढणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

अंकिताने युक्लिडचा भागाकार सिद्धांत (यु. भा. सि.) वापरुन a आणि b चा महत्तम साधारण विभाजक शोधण्याचा प्रयत्न केला.
तिच्या एका पायरीमध्ये, तिने 867 ला 255 ने भागले.
a आणि b चा महत्तम साधारण विभाजक शोधा.
मसावि(a,b)=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक