If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अवयव पद्धतीने वर्गसमीकरण सोडविणे: पहिल्या पदाचा सहगुणक ≠ 1

आपण 6x²-120x+600=0 हे समीकरण आधी 6 ने भागून मग अवयव पाडून सोडविले.

व्हिडिओ उतारा