If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदीचे शून्य (अवयवांसह)

समस्या

आपल्याला खालील बहुपदीचे शून्य शोधायचे आहेत:
p, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, left parenthesis, 2, x, squared, plus, 7, x, plus, 5, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis
बहुपदीचे सर्व शून्य (x-आंतरछेद) इंटरअॅक्टीव आलेख कागदावर स्थापन करा.
अडकले?
अडकले?