If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदीचे शून्य (अवयवांसह)

समस्या

आपल्याला खालील बहुपदीचे शून्य शोधायचे आहेत:
p(x)=(2x2+7x+5)(x3)
बहुपदीचे सर्व शून्य (x-आंतरछेद) इंटरअॅक्टीव आलेख कागदावर स्थापन करा.