If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समीकरणाच्या उकली

समस्या

या प्रणालीला किती उकल आहेत?
उत्तर शोधण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेला आलेख उपयोगात आणू शकतात.
{x+2y=22x+4y=8\begin{cases} x+2y=2 \\\\ 2x+4y=-8 \end{cases}
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?