If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोर्स: इयत्ता 10 गणित (भारत) > घटक8

धडा 5: त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

मुलभूत त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेचा उपयोग करून दिलेल्या राशीची किंमत काढूयात

समस्या

खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय दिलेल्या राशीशी सममूल्य आहे?
sec2(x)tan2(x)cosec(x)
एक उत्तर निवडा :