If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

कोर्स: इयत्ता 10 गणित (भारत) > Unit 8

Lesson 5: त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

मुलभूत त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेचा उपयोग करून दिलेल्या राशीची किंमत काढूयात

समस्या

खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय दिलेल्या राशीशी सममूल्य आहे?
start fraction, \sec, squared, left parenthesis, x, right parenthesis, minus, tangent, squared, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, \cosec, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?