If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

काटकोन त्रिकोणातील एका लघुकोनासाठी त्रिकोणमितीय गुणोत्तराची किंमत दिली असता त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा समावेश असणाऱ्या राशीची किंमत काढणे

समस्या

दिलेल्या काटकोन त्रिकोणात, बाजू 10 एकक आणि 24 एकक लांबीच्या आहेत.
कॅल्क्युलेटरचा वापर न करता दिलेल्या राशीची किंमत काढा.
12sin2(θ)=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4