If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शेकडेवारीवर/ टक्केवारीवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे: कर आणि सूट

सलीमने कर, टीप आणि सूट असणारी शेकडेवारीवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे सोडविली आहेत.

व्हिडिओ उतारा