If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदी वजा करा (परिचय)

समस्या

वजाबाकी करा.
तुमचे उत्तर प्रमाणरुप बहुपदीत असणे आवश्यक आहे.
left parenthesis, minus, 9, n, start superscript, 4, end superscript, plus, 8, right parenthesis, minus, left parenthesis, minus, 9, n, start superscript, 4, end superscript, plus, 2, n, cubed, plus, 5, n, squared, right parenthesis, equals
अडकले?
अडकले?