If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

क्षेत्रफळावरील आव्हानात्मक उदाहरणे

समस्या

खाली दाखवलेल्या आकाराचे एक बिस्किट बीनाने बनवले आहे. दररोज, त्यापैकी 30 चौरस सेंटीमीटर बिस्किट ती खाणार आहे.
बीनाला ते बिस्किट किती दिवस पुरेल?
एक उत्तर निवडा :