If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदी जोडा (परिचय)

समस्या

बेरीज करा.
तुमचे उत्तर प्रमाणरुप बहुपदीत असणे आवश्यक आहे.
left parenthesis, minus, t, cubed, plus, 5, t, squared, minus, 6, t, right parenthesis, plus, left parenthesis, 8, t, squared, minus, 8, t, right parenthesis, equals
अडकले?
अडकले?