If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चित्रांमधील कोन ओळखा.

समस्या

A हा कोणत्या प्रकारचा कोन आहे?
A quadrilateral with one angle labeled A. One line extends from the vertex of angle A towards 10 o'clock. A second line extends from the vertex of angle A towards 7 o'clock. A square at the vertex A connects these two lines.
एक उत्तर निवडा :