If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्तुळातील कोन

समस्या

खालील कोनासंबंधी माहिती पूर्ण करा.
A circle with center point Y and two rays. Ray YX points to 9 o'clock. Ray YZ points to 6 o'clock.
XYZ हा
, म्हणून त्याच्या कोनाचे माप
अंश आहे.