If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

त्रिकोणांचे वर्गीकरण: बाजूंवरून

समस्या

दिलेल्या त्रिकोणांचे समद्विभूज त्रिकोण व विषमभूज त्रिकोण असे वर्गीकरण करण्यासाठी खालील तक्ता पूर्ण करा.
त्रिकोणवर्गीकरण