If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मूळ अवयव पाडणे

समस्या

65 चे मूळ अवयव काय आहेत?
तुमचे उत्तर मूळसंख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा, जसे 2×3, किंवा एकच मूळसंख्या असेल तर फक्त तीच संख्या उदाहरणार्थ, 17.