If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मूळ अवयव पाडणे

समस्या

65 चे मूळ अवयव काय आहेत?
तुमचे उत्तर मूळसंख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा, जसे 2, times, 3, किंवा एकच मूळसंख्या असेल तर फक्त तीच संख्या उदाहरणार्थ, 17.
अडकले?
अडकले?