If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मोठ्या संख्यांचे मूळ अवयव

समस्या

16807 चे मूळ अवयव काय आहेत ?
तुमचे उत्तर मूळसंख्यांच्या गुणकाराच्या रूपात लिहा, जसे 2×3, किंवा एकच मूळ संख्या , जशी 17.