If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

परिमिती: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

हॅना स्थानिक उद्यानात 3 क्रिकेट मैदाने बांधण्याची योजना आखत आहे. ती संपूर्ण परिसराभोवती तारेचे कुंपण बांधेल.
3 आयतांचा बनलेला एक आयत जो समान आकाराच्या बाजूने सेट केला जातो. आयतांना कोर्ट 1, कोर्ट 2 आणि कोर्ट 3 असे लेबल लावले आहे. कोर्ट 1 ची लांबी 11 मीटर आहे आणि तिची रुंदी 30 मीटर आहे.
हॅनाला कुंपणासाठी किती तार लागेल?
प्रत्येक मैदानाचा आकार समान आहे.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
मीटर