If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अर्धा व पाव ( एक छेद चार)

जेव्हा एका आकृतीचे समान भाग केले जातात, तेव्हा ते समान भाग त्या आकृतीचे अंश असतात. जर आकृतीचे समान 2 भाग केले, तर प्रत्येक भाग हा एकुणाचा अर्धा असतो. जर आकृतीचे समान 4 भाग केले, तर प्रत्येक भाग हा एकुणाचा चतुर्थांश असतो.

व्हिडिओ उतारा