If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषा वापरून 100 च्या आत बेरीज करा

समस्या

खालील संख्यारेषेच्या मदतीने आपण कोणते उदाहरण सोडवू शकतो?
एक उत्तर निवडा :